PROGRAM

Prof. dr Nenad Trunić
Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd
FIBA instruktor

CROSS OVER je namenjen deci i juniorima oba pola, starosti od 7 do 17 godina, koji se na kampu dele u grupe prema uzrasnim kategorijama i nivou usvojenog košarkaškog znanja.

Program rada delo je Prof. dr Nenada Trunića, koji je jedan od najeminentnijih stručnjaka za rad sa mladim košarkašima na Balkanu. To je potvrdila i Svetska košarkaška federacija - FIBA, koja je Truniću 2011. godine dodelila zvanje instuktora FIBA.

Program rada je zasnovan na bazi postepenog usvajanja tehnika i pozitivnog pristupa greškama.

Šta to znači?

Kada igrač u procesu učenja napravi grešku, on ne sme biti žestoko kritikovan, jer on tu grešku ne čini namerno. Podizanje tenzije može negativno delovati na proces učenja. Umesto toga igrač se ohrabruje da grešku popravi, a svaki, makar i najmanji napredak u procesu rada se ističe kao pozitivna stvar. Tako mladi košarkaš ima priliku da oseti svoj napredak, da se raduje pomacima, i da stabilnim napretkom tehniku usvoji na način koji će mu omogućiti da je teško zaboravi.

Ovakav pristup se na kampu CROSS OVER sprovodi kroz dva treninga u toku dana. Igrači su podeljeni po dva kriterijuma - Prema uzrastu i usvojenom košarkaškom znanju ("kvalitetu"). Na taj način obezbeđuje se da pojedinac napreduje u grupi izjednačenih košarkaških veština.

Osim treninga, igrači u razgovorima sa promoterima, kroz jedan vid interaktivnog predavanja, stiču znanja i ohrabrenje za dalji rad. Jer šta je bolje za moral mladog sportiste, nego da se sretne i razgovara sa uspešnim igračima, za koje često navija.

Zatim su tu i van košarkaške aktivnosti koje doprinose da se mladi sportista rastereti i da radosno dočeka naredni trening. Ove aktivnosti sprovode se kroz razne igre, žurku, odlazak na bazen i na izlet, kao i kroz zajedničke šetnje Šumaricama.

REZIME KOŠARKAŠKOG PROGRAMA KAMPA

Osnovna ideja kampa CROSS OVER je da se promovišu vrednosti "stare jugoslovenske škole košarke" i to sa aspekta obuke i usavršavanja tehničko-taktičkih elemenata ali i sa željom da se učesnici kampa, adekvatnim pedagoškim pristupom trenera, zainteresuju za učenje i usavršavanja košarkaških tajni u daljem toku njihovih karijera.

Glavni cilj ovog kampa je da se kroz igru i druženje dece, košarkaši i njihovi treneri upoznaju sa osnovnim aspektima savremene trenažne tehnologije u košarci i da dobiju informacije o tome šta sve stoji na putu od početnika do vrhunskog košarkaša. Kako transformisati talenat u sposobnost i kako od prvog driblinga stići do vrhunskog košarkaša, pokušaćemo da objasnimo svim igračima i trenerima, učesnicima kampa CROSS OVER.

CILJEVI I ZADACI KOŠARKAŠKOG KAMPA CROSS OVER

Dominantni cilj kampa je da se u uslovima desetodnevnog koncentrisanog i intenzivnog rada stručnog rada sa decom (košarkašima i košarkašicama) stekne uvid u nivo njihove tehničko-taktičke obučenosti. Pored toga, osnovni zadatak svih trenera na kampu je da se napravi transformacija potencijala dece-košarkaša u kvalitetno izvođenje košarkaških elemenata koji su potrebni za određeni uzrast. Koncept kampa, kojim će biti realizovan pod rukovodstvom Prof. dr Nenada Trunića (bivšeg kadetskog i juniorskog reprezentativca Jugoslavije i aktuelnog trenera U17 muške košarkaške reprezentacije Srbije) je baziran i na postavljanju osnova trenažnog procesa kod mladih košarkaša, odnosno na realizaciji sledećih ciljeva:

 • Definisanje trenutnog motoričkog i tehničko-taktičkog nivoa svih učesnika kampa;
 • Realizacija trenažne tehnologije koja će korigovati "loše navike" i formirati nove mehanizme izvođenja elemenata individualne tehnike i taktike, kao i usavršavanje najvećeg broja fundamentalnih veština koje čine košarkašku igru;
 • Formiranje pravilnih i kvalitetnih navika prema intenzivnom trenažnom procesu; Učenje, korigovanje i usavršavanje osnovnih fundamenata individualne, grupne i kolektivne taktike u napadu i odbrani;
 • Intenzivni uticaj na vaspitanje i socijalizaciju mladih košarkaša;
 • Razvijanje ljubavi i entuzijazma prema košarci, saigračima, protivnicima, trenerima, sudijama i svim ostalim članovima "košarkaškog univerzuma".
 • Razmena iskustava na međunarodnom nivou i sticanje novih prijatelja.
 • Usavršavanje teoretskog i praktičnog znanja svih prisutnih trenera, uz davanje informacija o ciljevima trenažne tehnologije košarkaša različitih uzrasnih kategorija.

PLANSKI ZADACI KAMPA CROSS OVER

 • Rad na obuci i usavršavanju košarkaških fundamenata kroz trenažnu aktivnost i takmičenja (biće realizovana kroz 15 do 18 trenažnih jedinica).
 • Provera stečenog košarkaškog znanja kroz takmičenja u igri 1:1, šutiranju, košarkaškim veštinama i utakmicama, koja će biti realizovana u toku čitavog kampa.
 • Stručno pedagoško osposobljavanje trenera i kvalitetna razmena znanja i informacija između trenera.
 • Organizacija tematskih razgovora sa stručnim rukovodiocima kampa da bi se stekla znanja i bolje razumela svrha trenažnog i vaspitnog procesa u košarci.
 • Realizacija treninga demonstracije sa promoterima kampa.
 • Stvaranje prijateljskih veza kroz druženje i saradnju za vreme vantrenažnih aktivnosti dece-košarkaša.
 • Organizacija kulturno-zabavnih aktivnosti u slobodnim terminima.
 • Davanje instrukcija za nastavak treninga u klubovima učesnicima kampa.

SADRŽAJ TRENINGA

 • Procena aktuelnog tehničko-taktičkog nivoa obučenosti igrača.
 • Trening namenjen učenju i usavršavanju potrebnih košarkaških veština.
 • Razvoj motoričkih sposobnosti za svaku uzrasnu kategoriju košarkaša.
 • Davanje uputstva za nastavak treninga po završetku kampa.
 • Procena takmičarske uspešnosti mladih košarkaša kroz revijalna takmičenja.
 • Stvaranje adekvatne motivacione strukture dece-košarkaša za "košarku u budućnosti".
 • Realizovati navedene ciljeve kroz igru, zabavu i na taj način zadovoljiti osnovne potrebe dece za druženjem i zabavom kroz košarku.

OKVIRNI DNEVNI PROGRAM AKTIVNOSTI KAMPERA

 • Priprema za jutarnji trening kroz razgovor sa trenerom o zadacima treninga
 • Realizacija predviđenog plana i programa treninga (trajanje treninga je 90 do 120 minuta u zavisnosti od cilja treninga i uzrasne kategorije igrača)
 • Analiza treninga
 • Odmor
 • Priprema za poslepodnevni trening
 • Realizacija treninga
 • Analiza treninga
 • Takmičenja u košarkaškim veštinama u danima kada je predviđeno programom kampa.
 • Tematske večeri za trenere i igrače.
 • Vantrenažne kulturno-zabavne aktivnosti.

© Copyright 2023 Cross Over International Basketball Camp. All Rights Reserved.

HTML Editor